• Starup 4
  • Starup 3
  • Starup 1
  • Starup 2
  • slide

Trang chủ Thế lưỡng nan của nhà cải tiến (The Innovators’ Dilemma)

Ngày đăng: 15/04/2018

Tác giả: Clayton M. Christensen

Đây là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn trong giới khởi nghiệp . Cuốn sách được xếp thứ 3 trong mảng sách về chiến lược trong “the 100 best Business Books of all time” của hai tác giả Jack Covert và Tood Sattersten.

Nguồn ảnh: Tiki

Trong cuốn sách này, giáo sư quản trị kinh doanh tại Harvard , Clayton M.Christensen  đã nêu ra rằng những công ty hàng đầu có thể làm mọi thứ đúng nhưng vẫn có thể thất bại, mất đi vị trí dẫn đầu thị trường hoặc tệ hơn, biết mất khỏi thị trường. Tác giả đặt ra vấn đề: những quyết định ban quản trị đưa ra mà quyết định sự thành công của công ty cũng chính là lý do tại sao họ đánh mất vị thí đứng đầu – đó là thế tiến thoá lưỡng nan của các nhà cải tiến.

Viết về thất bạn của các công ty hàng đầu trong một số ngành khi họ đối mặt sự thay đổi của thị trường và công nghệ, cuốn sách phân tích rõ những khó khăn và nghịch cảnh mà startup phải đối diện. Đặc biệt đối với những startup lấy đổi mới , đột phá ( Breakthrough/ Disruptive) làm nền tảng. Bằng việc chỉ ra những nghịch cảnh đó, tác giả đưa ra những lời khuyên giúp doanh nghiệp nhắm tránh việc xảy ra trường hợp như vậy.

Xem thêm tại: >Đây<

Bài viết liên quan
Lecture 20 - Later-stage Advice (Sam Altman)
Sam caps off the How to Start a Startup series with things you should ignore when you start, but ...
Lecture 19 - Sales and Marketing; How to Talk to Investors (Tyler Bosmeny; YC Partners)
Tyler Bosmeny, founder and CEO of Clever, starts off today's lecture with an overview of the Sales Funnel ...
Lecture 18 - Legal and Accounting Basics for Startups (Kirsty Nathoo, Carolynn Levy)
There's a lot that goes behind the scenes in running a startup. Getting the legal, finance (equity allocation ...
Lecture 17 - How to Design Hardware Products (Hosain Rahman)
Hosain Rahman, CEO and Founder of Jawbone, covers the design process for building hardware products users love ...
Lecture 16 - How to Run a User Interview (Emmett Shear)
Building product, and talking to users. In the early stages of your startup, those are the two ...
Lecture 15 - How to Manage (Ben Horowitz)
You are not the only one whom your decisions impact. Ben Horowitz, founder of Andreessen Horowitz and Opsware ...
Lecture 14 - How to Operate (Keith Rabois)
What should the CEO be doing on a day to day basis? How do you make sure the company is ...
Lecture 13 - How to be a Great Founder (Reid Hoffman)
So you've learned how to get started, how to raise money, how to build products, and how ...
Lecture 12 - Building for the Enterprise (Aaron Levie)
Aaron Levie - founder of Box, enterprise master, Twitter comedic genius. In this lecture, he'll convince ...
Lecture 11 - Hiring and Culture, Part 2 (Patrick and John Collison, Ben Silbermann)
Stripe and Pinterest - two companies well known for their strong cultures. The founders - John Collison, Patrick ...
Lecture 10 - Culture (Brian Chesky, Alfred Lin)
Brian Chesky, Founder of Airbnb, and Alfred Lin, Former COO of Zappos and Partner at Sequoia Capital ...
Lecture 9 - How to Raise Money (Marc Andreessen, Ron Conway, Parker Conrad)
Sam leads a panel Q&A on Fundraising in this lecture with Marc Andreessen, Founder of Netscape and Andreessen Horowitz ...
Lecture 8 - How to Get Started, Doing Things that Don't Scale, Press
Lecture 8 features 3 speakers: Stanley Tang, Founder of Doordash, covers How to Get Started. Walker Williams ...
Lecture 7 - How to Build Products Users Love (Kevin Hale)
Kevin Hale, Founder of Wufoo and Partner at Y Combinator, explains how to build products that create a ...
Lecture 6 - Growth (Alex Schultz)
Alex Schultz gives an overview of Growth for startups, speaking from a position of authority as the VP of ...

CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC

Đăng ký / Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến